Mariska Bruggeling
Holistisch werken met kinderen en de disbalans bij kinderen opsporen vraagt om het inzetten van speelse oefeningen en liefdevolle aandacht geven.

Kinderen willen graag voldoen aan alle eisen thuis en op school. Kinderen ervaren de wereld nog open en nieuwsgierig. Daardoor kunnen ze kwetsbaar zijn en is het complex om te begrijpen wat er allemaal op ze afkomt. Het is voor ouders lastig om de werkelijke behoeften van hun kind te vertalen naar de opvoeding.  De kinderen reageren op de opvoeding en de omgeving. Door op zoek te gaan naar wat er werkelijk speelt, kan de disbalans hersteld worden.

Een holistische traject met ouders of een kind kent geen vaste werkvormen, maar is afgestemd op de hulpvraag. Daardoor is er een uitgebreid intake gesprek nodig, om wederzijds vertrouwen  te krijgen.

Het is mogelijk om met kinderen of met (beide) ouders te werken ten behoeve van de opvoeding. Het is ook mogelijk om met andere ouders te werken en ervaringen te delen in een groep. Met een  groepje kinderen kan ook.

Welke werkvormen zijn mogelijk?

adem
cranio
sacraal massage
energie geven
communicatie
visualisaties
spelen en creativiteit

voor uitleg van de werkvormen zie de pagina volwassenen. Als er voor een kind een werkvorm wordt voorgesteld, wordt dat eerst met de ouders besproken.


Moeder en baby

De eerste contacten van moeder met haar baby en de baby met haar moeder zijn belangrijk voor de relatie en de hechting. Er kunnen veel oorzaken zijn waardoor het contact wat moeite kost. Met  begeleiding ontstaat er vertrouwen om het contact te maken en te ontwikkelen. Cranio massage kan daarbij een ondersteunende rol spelen.

Puber en jonge volwassene

Het is van belang om gezien en gehoord te worden en waardevol te zijn. Vooral ook voor de puber en jonge volwassene die een eigen plek in de wereld verkent. Samen kunnen we op zoek gaan  naar de verstoringen maar vooral naar de vraag wat is er nodig om je zelf te leren kennen. De holistische werkvormen kunnen bewerkstellen dat er ontspanning ontstaat en daardoor bewustzijn en blijdschap.
Mariska Bruggeling
holistische praktijk