Mariska Bruggeling
In het holistisch coachen is er zelden een vaste weg naar ‘heelheid’ en ‘groei’. Ieder individu is uniek en vraagt om een persoonlijke afgestemde begeleiding. De holistische werkvormen die ik inzet om aan de disbalans te werken zijn: ontspanningsoefeningen, energie geven,  adembewustwording, mindfulness, meditatie en visualisatieoefeningen, communicatie en cranio sacraal massage afgestemd op de hulpvraag en de energie. De werking van de oefeningen zijn het meest effectief als ze herhaald worden in het dagelijks leven.


Ontspanningsoefeningen en stilte

Hoe voelt je lichaam (Body) als het totaal ontspannen is en hoe kan je in die totale ontspanning komen?  Het antwoord is,  door je over te geven aan je stilte en je gedachten los te laten. Het klinkt zo simpel en toch is deze stap de meest essentiële stap naar heling en inzicht.

In jouw stilte ligt het antwoord op vele vragen


Energie geven

Disbalans kan ontstaan door vermoeidheid en uitputting in het energiesysteem. De energie kan weer opgeladen worden. Magnetiseren , energie geven en de energie weer in beweging brengen om het (zelf) helend vermogen te activeren. Er ontstaat weer zingeving (Spirit).

Meditatie en visualisatieoefeningen

Deze werkvorm richt zich op het veld van Soul wat we uitleggen als gevoel,  de fantasie, de beelden en de dromen. Het is een veelomvattend veld waarbij de disbalans vaak in combinatie met Body en Mind ontstaat. In meditatie en visualisatieoefeningen maken we contact met het veld van Soul door je eigen beelden op te roepen en die te ervaren. Deze oefeningen worden  ingesproken als je helemaal ontspannen bent. Je kan er open naar luisteren. Dit is zinvol om het energieveld te transformeren en te zuiveren. 

Cranio sacraal massage

Dit is een zachte en subtiele vorm van massage over de kleding heen. Liggend op een massagebank wordt het ritme van het cranio systeem gevolgd met de handen. Hierdoor wordt het lichaam uitgenodigd zich dieper te ontspannen , ruimte te scheppen en zich te openen. Er ontstaat ruimte voor innerlijke rust, energie en inzicht.

Adembewustwording

Adem is er altijd en vergezelt ons het hele leven lang. Adem is leven en adem is groei. Door het contact met de adem te herstellen, ervaren we waar we met onze aandacht zijn. We leren d.m.v. oefeningen onze aandacht te richten op onze adembeweging. We ervaren  welke oordelen we hanteren en hoe bepalend dat is voor hoe we in het leven staan. Dit zijn aangeleerde (onbewuste)  patronen die door bewustzijn, kunnen veranderen. Waarnemen en ervaren van Body en Mind staan centraal in de adembewustwording. Oefenen en herhalen werkt effectief om dit bewustwordingspad te ondersteunen. Het brengt rust, inzicht en energie.

Daar waar je aandacht is, daar is je energie

Mindfulness

Mindfulness betekent je bewust zijn van het moment van NU. Op het moment dat je de  adem waarneemt,  ben je in het NU. We zijn gewend geraakt om onze aandacht te richten op gisteren of morgen en dingen die buiten onszelf liggen.  Gewaarwording is de groei van het bewustzijn om in het moment van het NU te zijn. Het is een pad naar een Mindful leven. Je ontwikkelt je bewustzijn, gaat rust ervaren en ben in staat om met tegenslag om te gaan.

Als je als een automatische piloot door het leven vliegt, mis je veel

Genezend tekenen.

Genezend tekenen is een werkvorm waarin je je gevoelens kan uiten zonder teveel woorden te hoeven gebruiken. Het geeft je inzichten en ontspanning en ondersteunt bij het vinden van je innerlijk evenwicht. De oefeningen zijn laagdrempelig en geven veel voldoening.

Dit kan in een groepje of individueel.

Communicatie met jezelf en met de ander

Spreken is de meest voor de hand liggende manier om je ervaringen te uiten maar ook schilderen, helend tekenen, schrijven en zingen kunnen een plek krijgen in het proces naar heelheid. Het is goed om een en ander “vast te leggen” over wat je ervaart, zodat je later terug kan “lezen” wat je groei en verandering is. Je bepaalt zelf de inzet en intensiteit van deze werkvorm.
Adem & Mindfulness is wekelijks te volgen in een groep in de Yoga Studio Jnana in de vrijdagavondlessen  van 19.00 uur tot 20.15 uur. De lessen zijn los te volgen voor 12,50 euro of door een leskaart te nemen. Zie Yoga Studio Jnana

Alle werkvormen kunnen individueel worden ingezet in een persoonlijk traject gekoppeld aan jouw individuele hulpvraag (zie contact)

Hieronder staat een ervaring van een persoon die een persoonlijk traject bij mij heeft gedaan;

'Halverwege december 2012 merkte ik 'ineens' dat ik door mijn energie zat. Ik laadde niet meer op. Ik schrok daar nogal van en wist niet goed wat te doen of te laten. Kleine dingen konden me al behoorlijk uit balans brengen. Ik had een riedel klachten die vaak samenvallen met overspannen zijn of burn-out. Vrij snel kwam ik in Yoga Studio Jnana in contact met Mariska Bruggeling. Mariska neemt de tijd, luistert goed, en kijkt wat voor jou op dat moment goed is. Ze werkt met toewijding, liefde en aandacht. De behandeling kan bestaan uit een combinatie van meditatie, visualisatie, ademhalingsoefeningen en cranio-sacraal massage. Ik kreeg regelmatig specifieke oefeningen toegestuurd op mp3 (ademoefeningen en meditaties) waarmee ik zelf aan de slag kon gaan. Dat is wel de bedoeling: het ook zelf doen; het steeds meer zelf doen.

Toen ik bij Mariska aanklopte, wilde ik alles in mijn hoofd oplossen, en ik moest dit en dat en zus en zo. Allemaal in mijn hoofd.  Angsten veroorzaakt door het blijven zitten in mijn hoofd. Slecht slapen, onrust, paniek, moeten. Voor mij was het van belang - het duurde een tijd voordat ik dat een beetje begreep - om uit mijn hoofd te komen en mijn lichaam te voelen en te leren verstaan. (Niet dat ik het nu allemaal begrijp, maar er zit wel weer beweging in. En alles 'willen begrijpen' is trouwens ook zo'n typisch 'hoofdding'...)

Sommige behandelingen waren bijzondere ervaringen, en vaak kwamen ook de nodige emoties los. Erg ongemakkelijk soms, en tegelijkertijd goed om erdoorheen te gaan. Mariska heeft me op het pad gezet van weer in contact te zijn met het hele lichaam. Dat was voor mij een belangrijke stap naar weer meer balans. Daar ben ik haar dankbaar voor.'

A.T.

Mariska Bruggeling
holistische praktijk
Checklist klachten.